Disclaimer

CustomHousing aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw gebruik van deze website. Gegevens en informatie worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. CustomHousing noch zijn partners zijn aansprakelijk voor fouten in de inhoud of voor acties die daarop worden ondernomen.