Bouwen in eigen beheer

MET EEN DUURZAAM BOUWCONCEPT

DUURZAAMHEID

Alle nieuwbouw woningen moeten vanaf 2020 gaan voldoen aan de BENG norm, die de huidige EPC 0.4 norm gaat vervangen. Dit betekent dat de te bouwen woningen bijna energie neutraal moeten zijn. Strenge eisen ten aanzien van isolatie en installaties (verwarming, koeling, warmteterugwinning, ventilatie) zijn een onderdeel in het programma van eisen voor ieder nieuw te bouwen woning.

MEER INFORMATIE

STANDAARDISERING

Om de kwaliteit van een gebouw te verhogen is onder andere standaardisering van ontwerp en materialen een belangrijke vereiste. Door standaardisering is het mogelijk om een ontwerp sneller te maken. Samenwerking tussen de verschillende disciplines kunnen makkelijker en efficiënter plaatsvinden. Hierdoor is een efficiëntere planning mogelijk. Door standaardisering het bouwproces van ontwerp tot sloop beter te beheersen.

MEER INFORMATIE

TECHNIEK

Het huidige tekort aan woningen en een strengere kwaliteitseisen vragen ook om een andere manier van bouwen. Zoals off-site bouwen: werken met geprefabriceerde onderdelen (standaard modules) en deze op de bouwplaats assembleren. Off-site bouwen zal bouwfouten verminderen, daarnaast is men minder gevoelig voor klimaat invloeden. Met off-site bouwen is het zodoende mogelijk om een effectievere planning te maken.

MEER INFORMATIE
BASISPRINCIPE

Flexibel bouwen met een modulair bouwsysteem

In de huidige tijd neemt de vraag naar kleinere woningen steeds meer toe. Daarnaast blijft de vraag naar gezinswoningen uiteraard ook aanwezig. Het is gebruikelijk om woningen voor één of tweepersoons huishoudens in appartementen complexen onder te brengen en gezinswoningen in een wijk te verkavelen. Waar wij naar streven is om binnen een modulair bouwsysteem verschillende types huisvesting te ontwerpen, zoals appartementen, ‘friends’ huizen, compacte (‘tiny’) huizen, gezinswoningen en vrijstaande woningen. 

Het te hanteren bouwsysteem is gebaseerd op een modulaire maat van 6M oftewel 60 cm. Hierbij gaan we uit van units met een breedte of lengte van 2.40m, 3.00m of 3.60m.

De units worden gefabriceerd in een fabriek en worden opgebouwd uit Structured Insulated Panels (SIPs) panelen en de vloerconstructie wordt gemaakt van kruislaaghout panelen ook wel Cross Laminated Timber (CLT) genoemd.

Het bouwsysteem zoals hierboven omschreven is nog in concept en zal nog verder worden ontwikkeld

PRIJSINDICATIE

Prijs per m2 nieuwbouw woning

Om u enig inzicht te geven met betrekking tot de bouwkosten van een nieuwbouw woning op basis van traditionele bouwmethodes, is via onderstaande link nuttige informatie te vinden.

Prijsindicatie nieuwbouw woning

Ontwikkeling bouwkosten voor een nieuwbouwwoning 1990-2023 en 2012-2023. Deze kosten betreffen de bouwkosten bestaande uit loon en materiaal exclusief materieel, algemene kosten en ‘winst en risico’.
– Bron CBS –

ROL VAN ARCHITECT

Naast het ontwerpen en begeleiden van bewoners (bijvoorbeeld in CPO verband) bij het vormgeven van hun woning, verplaatst de rol van de architect zich naar het ontwikkelen van een structuur visie voor nieuwbouw projecten. Daarnaast krijgt de architect steeds meer een adviserende rol bij het kiezen van de bouwmethode. De uitwerking hiervan vindt plaats in samenwerking met de opdrachtgever (CPO) Bij ontwerpen van de woningen heeft de architect nog steeds belangrijke rol. De toekomstige bewoner, als lid van de CPO groep, kan samen met de architect kiezen welke woonvorm en opties het beste bij hem/haar past.

VARIATIE IN KAVELBREEDTE EN BOUWDIEPTE

Door het toepassen van verschillende maat systemen is er voor iedere woonwens een type woning samen te stellen. Variërend van gezinswoning, appartement, stadswoning tot vrijstaande woning.

VERSCHEIDENHEID AAN WOONVORMEN

Appartementen en studio’s, gezinswoningen en combinatie wonen met commerciële activiteiten samengesteld door eigenaren- en gebruikers collectief.

BIM MODEL

Het ontwerp en uitwerking daarvan worden opgeslagen in digitale modellen (BIM modellen). Het geïntegreerde BIM model kan vervolgens via CAM modellen machines aansturen en de houten units produceren.

NIEUWE BOUWEN

Modulair maatsysteem

Het te hanteren maatsysteem is gebaseerd op een modulaire maat van 6M oftewel 60 cm. Hierbij gaan we uit van units met een breedte of lengte van 2.40m, 3.00m of 3.60m.

meer informatie …Basis units

De units worden gefabriceerd in een fabriek en worden opgebouwd uit Structured Insulated Panels (SIPs) panelen en vloerconstructie wordt gemaakt van kruislaaghout panelen ook wel Cross Laminated Timber genoemd.

De units worden van buiten volledig afgewerkt met een schil naar keuze. Vervolgens worden ze ingericht met natte cel(len) en keuken. Waarna ze worden getransporteerd naar de locatie, alwaar ze worden geassembleerd tot een woning.

Ook de (schuine) dakconstructie wordt inclusief dakafwerking (zoals zonnepanelen) in de fabriek kant- en klaar voor vervaardigd en vervolgens naar locatie vervoerd.

meer informatie …
HOUTBOUW

Drager-Inbouw principe

In een fabriek worden 3D modules gefabriceerd, die zijn samegesteld uit een frame van balken/kolommen, plafond en CLT vloer. Het invullen van de wanden en het plaatsen van de kozijnen gebeurt op de bouwplaats.

HOUTEN SKELET

Het houten skelet bestaant uit een frame van houten balken en kolommen. De vloer wordt geconstrueerd met CLT-platen. Installaties worden opgenomen in de houten balklaag onder de CLT vloer. Het plafond bestaat ook uit een houten frame, waarin installaties kunnen worden opgenomen. Op de installaties na wordt het complete frame in de fabriek voorbereid.

INVULLING WANDEN

Wandvullingen, bestaande uit een frame van hout gevuld met isolatie worden in de fabriek gemaakt. Door standaardisatie op basis van een maatsysteem, kunnen deze met behulp van robot technieken worden gezaagd en opgebouwd.

INSTALLATIEWANDEN

Zoals de naam al aangeeft, zijn dit voorzetwanden, waarin de voorzieningen voor installaties kunnen worden  opgenomen. Zij bestaan uit een houten frame.

AFWERKING

Buitenafwerking en binnenafwerking van vloeren, wanden en plafonds vinden plaats op de bouwplaats.

VOORBEELDEN

Kort overzicht van ontwerp varianten

Wonen en werken

Wonen boven en werken of atelier beneden. De woningen hebben een gescheiden ingang (portiek), zodat een woning kan worden opgedeeld in twee eigenaren.

Gezinswoningen met lofts gecombineerd

Door een combinatie van gezinswoningen en appartementen (lofts) ontstaat er een woonbuurt met een gevarieerde samenstelling van bewoners.

Verschillende woonvormen in een straat

Een voorbeeld van een straat met verschillende woonvormen. In dit voorbeeld gezinswoningen en appartementen. De appartementen zijn ondergebracht op kavels met een breedte van 5,7 en 9 meter.

Appartementen en Friends huizen

Meer gezinswoningen bestaande uit appartementen en ‘friends’ huizen. Op kavels van 5×12 meter. Allen opgebouwd volgens het ClimaMur princinpe.

WERKWIJZE

Onze werkwijze

Wanneer u uw eigen huis wilt laten bouwen, heeft u vast al een idee hoe uw huis eruit zal komen te zien. Wij kunnen u helpen met het concreet maken van het ontwerp. In nauwe samenwerking met u, bespreken we de indeling, de materialen, de ligging enz. Kortom alles wat uiteindelijk leidt tot een definitief ontwerp, waarin al uw wensen in het plan tot uitdrukking zijn gekomen.

Daarna kunt u een of meerdere aannemers een voorlopige prijsopgave laten doen. Zo kunt u toetsen of het ontwerp past binnen uw budget en/of er wellicht aanpassingen nodig zijn.

Dan is de fase aangebroken van het technisch ontwerp (de technische tekeningen en het bestek). Met het technisch ontwerp kan een concrete offerte worden ingewonnen. Als de offerte door u akkoord is bevonden kan een omgevingsvergunning bij de gemeente worden aangevraagd.

Alle gegevens op deze site geven een idee van de mogelijkheden die er zijn om met dit concept om een project op te starten en te realiseren. Indien u interesse heeft of meer informatie hierover wilt ontvangen, dan kan dit geheel vrijblijvend via onderstaand contact formulier kenbaar worden gemaakt.

Werkzaamheden worden uitgevoerd onder toepassing van de standaardvoorwaarden. Voor professionele opdrachtgevers is dit de Standaardtaakbeschrijving beschreven in DNR-STB 2014. Voor consumenten is dit de Consumentenregeling 2013 beschreven in CR2013.

CONTACTEER ONS

CONTACT