Bouwen met keramische blokken

Het Materiaal

Een CLIMAmur wordt opgebouwd uit geïsoleerde keramische blokken met een dikte van 30, 36 of 42 cm. De standaard blokken hebben een breedte en een hoogte van 25 cm. Deze blokken zijn zelfdragend en dus geschikt om woningen mee te construeren.

Standaard blok Blokken voor het maken van kolommen of lateien Halve blokken voor bv. ramen en deuren
Hoekoplossing met standaard blokken en kolom blok Blokken om een kolom te bouwen

Deze blokken bevatten cellen die in zijn geheel zijn gevuld met isolatie. Zij kunnen worden gemetseld of gelijmd en om de vier meter worden ze gevuld met wapening en beton. Hierdoor kunnen horizontaal gerichte krachten beter worden opgevangen, dan bij een traditioneel gemetselde wand.

De CLIMAmur Constructie

Volgens het CLIMAmur principe kunnen de keramische blokken worden gemetseld of met speciale kit worden gelijmd. Om de vier meter worden blokken onderbroken door een speciaal blok geschikt om te vullen met betonwapening en beton. Zij zorgen ervoor dat de muur voldoende sterk en stabiel is.

  

Woningbreedte van 5 meter Bij deze woning breedte zijn geen vrijstaande kolommen nodig in de constructie.


  

Woningbreedte van 7 meter Voor deze woningen van 7 meter breedte is een rij kolommen op 5 meter noodzakelijk.


Woningbreedte van 9 meter

  

Ook voor deze woning van 9 meter breedte is een rij kolommen op een grid van 3 meter noodzakelijk. https://youtu.be/co33RYHkiBc

Gevelafwerking

Aangezien de constructie voldoende zelfdragend is, kan voor de afwerking van de gevel vrij worden gekozen. Hierbij kan worden gedacht aan traditioneel metselwerk, maar ook aan stucwerk met een pleisterlaag of een horizontale of verticale betimmering. De constructie, die dus bestaat uit keramische blokken is al voldoende isolerend (vergelijkbaar met een traditionele spouwmuur met 18 cm isolatie) en kan dus direct worden bekleed. Het is ook mogelijk om de woning een nog hogere isolatiewaarde te geven door de buitenzijde van de gevel met isolatie panelen te bekleden en vervolgens af te werken met een materiaal naar keuze. Zie enkele voorbeelden hieronder:

   
gevel afgewerkt met stucwerk en sierpleister  gevel afgewerkt met eerst isolatiepanelen en vervolgens stucwerk en sierpleister
gevel afgewerkt met eerst isolatiepanelen en vervolgens metselwerk gevel afgewerkt met eerst isolatiepanelen en vervolgens horizontale betimmering

terug