Traditioneel tegenover nieuwe bouwen

Het traditionele bouwen zoals we dat al jaren doen, kenmerkt zich door on-site construeren. Op de bouwplaats worden de materialen geleverd en vervolgens verwerkt. In tegenstelling tot andere industriën zoals de auto, de vliegtuig of de process en power industrie, waar de werkzaamheden grotendeels in fabrieken worden voorbereid, worden in de bouw(industrie) verreweg de meeste werkzaamheden nog op de bouwplaats verricht.

Een van de kernmerken van duurzaamheid is efficiëntie. Dit vraagt om een verandering van de manier van bouwen. Duurzaamheid vraagt om een hogere kwaliteit van bouwen. Het ligt dan ook voor de hand om naar nieuwe bouwmethodes te zoeken. Off-site bouwen is dan zeer voor de hand liggend. Bouwdelen voorbereiden in de fabriek en vervolgens assembleren op site, via droge montage. Ook het ontwerpproces vraagt om een modulaire aanpak.

Door steeds hogere eisen aan isolatie van een woning, neemt bij traditioneel bouwen de gevelconstructie een steeds grotere plaats in. Wanddikte van 50 cm zijn dan geen uitzondering meer. Indien men kiest voor bijvoorbeeld houtskeletbouw (HSB) kan dit worden teruggebracht tot bijna 40 cm en bij een Structural Insulated Panel system (SIPs) zijn we terug bij ong. 30 cm. Zie overzicht hieronder.

Bouwdeel: gevelconstructies

wanddikte Rc-waarde
Traditionele spouwmuur met 150 mm isolatie 500 9,15
Wienerberger ClimaMur met 60 mm isolatie 503 7,84
HSB met houten buitengevel bekleding met 235 mm isolatie 372 7,83
HSB wand met gemetselde buitengevel met 140 mm isolatie 371 5,31
 SIPs wand met stucwerk buitenafwerking met 112 mm isolatie 293 8,03
 SIPs wand met stucwerk buitenafwerking met 132 mm isolatie 323 10,03